Ökat våld mot kvinnor i arbetslivet

Ny forskning vid Stockholms Universitet visar att våld och hot på arbetsplatserna ökat de senaste 30 åren. Kriminolog Sofia Wikman som skrivit avhandlingen menar att utvecklingen är tydligt kopplad till försämrade arbetsvillkor och minskade resurser. Samtidigt har vi blivit bättre på att uppmärksamma våld och anmälningsbenägenheten har ökat.

Sofia Wikman redovisar fyra delstudier i sin avhandling, bland annat hur våldet uppmärksammats i fackpressen och vilka åtgärder som föreslås i fackpress samt av de drabbade själva i sina arbetsskadeanmälningar. Enligt de utsatta är det främst bättre arbetsmiljö som kan motverka det ökade våldet i arbetslivet.

Sofia Wikman tror att arbetsgivare kan vända den negativa trenden genom att lyssna av behovet hos sin personal och sätta in resurser i god tid, innan vakter och polis måste tillkallas. Hot och våld behöver inte vara så dyrt att motverka om man satser på bättre arbetsmiljö, menar hon.

[2012-04-19]

Okategoriserade">12-04-19