Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården

Fokus ligger på att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppspråk.

» Läs här för att ta del av kursinnehållet

- Man lär sig verkligen att med minsta möjliga kraft skydda sig från ev farliga situationer, men också bibehålla trygghet och lugn för den demenssjuke. Andrea Baltag, Charlottesborgs Demenscentrum, Kristianstad

- Mycket bra utbildningsdag. Väcker tankar och stimulans till förändring!
Karin Andersson, Hemsjögården Alingsås

- Mycket bra utbildning. Det är något man verkligen har nytta av. Inte bara i vården. Helt fantastiskt,
Simone Hagadahl, Västra Ekgården- Tallåsen

- Alla borde gå en sån här utbildning när man börjar jobba inom äldrevård eller annan sjukhusvård.
Johanna, Stenungsunds kommun

-mycket bra utbildning. Det uppstår dagligen situationer som jag då kan förebygga nu med en helt annan kunskap. Alla borde gå denna kurs.
Lisa Falbe Persson, Bergsliden Falköping

-Många tips och ideér som i sin enkelhet är geniala! Mycket bra utbildning.
Birgitta Andersson, Heby kommun

Syfte:

Inom äldreomsorgen kan det ibland uppstå situationer som känns obehagliga eller t o m hotfulla.Utbildningsdagen ger dig en ökad förståelse för vad som kan utlösa beteendet och i vilka situationer det kan uppstå.

Utbildningens fokus är att förebygga genom bemötande, kommunikation och kroppsspråk. Skulle en handgriplig situation ändå uppstå får du kunskap i att skydda dig, vid t ex hår-eller klädtag, slag eller knuffar. Utan att på något sätt kränka eller skada den boende/vårdtagaren.

Det ger en trygghet i din arbetssituation. Du får enkla redskap som du direkt kan använda i ditt arbete.
Metoden är enkel att lära in och praktisera.

Mål med utbildningen

Målet med utbildningen är att du skall få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande/hotfull situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden.

Att ge övning i att hitta strategier för att undvika utagerande/våldsamma situationer genom att skapa trygghet för och visa hänsyn till vårdtagare eller andra berörda.

Om en situation ändå uppstår så ska du ha fått kunskaper för att kunna skydda dig själv, din kollega eller andra personer utan att orsaka smärta eller kränka ”angriparen”. Empati, etik, omvårdnad och respekt löper som en röd tråd genom dagen. Utbildningen bygger på ett lågaffektivt bemötande och ett mjukt självskydd.

I våra utbildningar varvar vi teori och praktik. Det finns givetvis också utrymme att anpassa innehållet efter era specifika behov och önskemål

Grundutbildningen omfattar en dag. Lämpligt med uppföljning och repetition med en halv dag varje år.

Fler kommentarer från kursdeltagare

-Det var en mycket bra utbildning, konstruktiv och väckte många tankar. Belyste mycket om bemötande.
May Wrangel, Vårdbo Norrtälje

- Jag har fått redskap i bemötande och tankeställare om hur jag själv är. Mjuka händer ! Åsa Gross, Rosett Norra

- Det jag lärde mig idag är nödvändigt för mig, för de boende och för att skapa en bra arbetsmiljö. Habiba Sharipova, Rosenlundsgården

- Karismatisk och pedagogisk föreläsare. En utbildning över förväntan. Väldigt roligt! Kommer att ha nytta av detta i arbetet då vi har många liknande scenarier som vi tagit upp idag. Freddie Martinsson, Granparkens ÄB

Jag vill ha mer information

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar
vi dig angående kursen.

Kursanmälan