Instruktörsutbildning

Instruktörsutbildning inom bemötande, mjukt självskydd & vårdande skyddstekniker

Läs mer in kursinnehållet här

Målgrupp:

För dig som vill utbilda dig till instruktör för att kunna utbilda dina kollegor i en konfliktdämpande och etisk metod. Du arbetar antagligen inom psykiatri, gruppboende, äldreomsorg, hemtjänst, företagshälsovård eller liknande verksamhet och som riskerar att möta ett utåtagerande beteende eller hot och våld på arbetsplatsen.

Syfte:

Målet med denna utbildning är att du ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en hotfull eller våldsam situation, samt hur man med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta hotfulla beteenden. Att du får kunskaper i pedagogik, instruktörskunskap, bedömningsteknik mm så att du på ett bra och pedagogiskt sätt kan förmedla dina kunskaper i bemötande och självskydd till dina arbetskamrater. Mjukt självskydd och ett lågaffektivt bemötande är grunden i vår utbildning.

Kommentarer från kursdeltagare;

- Väldigt kompetent ledare. Kunnig, trevlig och saklig. Bra lokaler och ett gediget kursmaterial.

- Jag är överlag väldigt nöjd med kursen och ser fram emot att hålla mina egna kurser.

- Fantastisk ledare. Entusiastisk och kompetent. Bra lokaler

Kurslängd:

10 dagar fördelade på 3 tillfällen.

2016 Ort: Göteborg
Del 1: 19-21 april
Del 2: 9-12 maj
Del 3: 7-9 juni

Del 1: 27-29 sept
Del 2; 25-27 okt
Del 3: 22-25 nov

Aktuella kurser

  • Instruktörskurs start 19 april
  • Instruktörskurs start 27 sept 2016

Jag vill veta mer, eller göra en anmälan

Låt oss ta hand om personalen
Kvalitetssäkrad inlärning

Kursanmälan